پیام روز

آکادمی گلدیران – حامی کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

پیامبر اکرم (ص):
خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.

امام علی (ع): دانشی که با عمل همراه نباشد چون درخت بی میوه است