پیام روز

شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد.

پیامبر اکرم (ص):
خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.

امام علی (ع): دانشی که با عمل همراه نباشد چون درخت بی میوه است